ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาอุปกรณ์ สำหรับให้บริการ ระบบบริการกลางภาครัฐ ผ่านเครือข่าย GIN (EGA/61/0069)


7 พ.ย. 60
180

ประกาศเผยแพร่จัดหาอุปกรณ์ สำหรับให้บริการ ระบบบริการกลางภาครัฐ ผ่านเครือข่าย GIN (EGA/61/0069)

1