ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 "จ้างดำเนินงานจัดกิจกรรมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2561" EGA/61/0081


7 พ.ย. 60

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 "จ้างดำเนินงานจัดกิจกรรมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2561" EGA/61/0081

1

เผยแพร่แผน