ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการประกวดราคาจ้างบริการระบบคอมพิวเตอร์เสมือนสำหรับการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) ให้แก่ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางของกรมประมง (EGA/61/0075)


3 Nov 60
309

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการประกวดราคาจ้างบริการระบบคอมพิวเตอร์เสมือนสำหรับการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) ให้แก่ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางของกรมประมง (EGA/61/0075)

1