ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงานชั้น 11 16 17 18 และชั้น 19 ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (EGA/61/0045)


4 Oct 60
272

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงานชั้น 11 16 17 18 และชั้น 19 ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (EGA/61/0045)

1