(EGA/60/0267) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการจ้างปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ ระยะที่ 3 (Thailind Government Spending: Phase3)


27 Sep 60
1825
1

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

353 ครั้ง