(EGA/61/0023) ประกาศยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งานจ้างบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับให้บริการ MailGoThai สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน))


20 ก.ย. 60
1110

(EGA/61/0023) ประกาศยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งานจ้างบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับให้บริการ MailGoThai สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน))

1

ประกาศยกเลิกแผน

301 ครั้ง