ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (EGA/61/0031)


20 ก.ย. 60
200

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (EGA/61/0031)

1