ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ งานจ้างเหมาบูรณาการฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0203) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


23 Aug 66
21
1

DGA-66-0203 ประกาศแผน – signed

เลขที่โครงการ P66080020562
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
8 ครั้ง