ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างสื่อสารสร้างการรับรู้งานด้านรัฐบาลดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๖ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0172)


11 Jul 66
39
1

DGA-66-0172 ประกาศแผน – sign

เลขที่โครงการ P66070009626
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
13 ครั้ง