ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0171)


11 Jul 66
34
1

DGA-66-0171 ประกาศเผยแพร่แผน

เลขที่โครงการ DGA/66/0171
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
11 ครั้ง