ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ “งานจัดซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ด้านเอกสาร การนำเสนอ และบริหารจัดการแบบรายปี” โดยวิธีคัดเลือก (DGA/66/0169)


6 Jul 66
33
1

DGA-66-0169 ประกาศแผน Signed

เลขที่โครงการ P660700001407
งบประมาณ 4,900,000.00 บาท
16 ครั้ง