ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud แบบรายปี ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0168)


5 Jul 66
42
1

DGA-66-0168 ประกาศเผยแพร่แผน

เลขที่โครงการ P66070001816
งบประมาณ 670,000.00 บาท
16 ครั้ง