ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ งานจัดจ้างบริการสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Digital Government Secure Link (DG-link) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0159)


22 Jun 66
26
1

DGA-66-0159 ประกาศแผน signed

เลขที่โครงการ P66060027635
งบประมาณ 7,500,000.00 บาท
11 ครั้ง