ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา และสนับสนุนการจัดทำร่างวิธีปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภาครัฐ (Practice for Government Cybersecurity) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/66/0157)


22 Jun 66
11
1

DGA-66-0157 ประกาศแผน Signed

เลขที่โครงการ P66060019684
งบประมาณ 1,900,000.00 บาท
5 ครั้ง