ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัลรุ่นที่ 4 (DTP#4) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/66/0150)


23 May 66
16
1

DGA-66-0150 ประกาศเผยแพร่แผน

เลขที่โครงการ P66050018373
งบประมาณ 3,401,800.00 บาท