ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานจ้างจัดกิจกรรมการประกวดรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๖ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0154 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


2 Jun 66
121
1

DGA-66-0154 ประกาศเผยแพร่แผนฯ

เลขที่โครงการ P66060000033
งบประมาณ 800,000.00 บาท
26 ครั้ง