ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งานจ้างปรับปรุงสถาปัตยกรรมและเพิ่มคุณสมบัติแพลตฟอร์มสำหรับระบบบริการข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data Platform) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0151)


26 May 66
33
1

DGA-66-0151 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P66050025052
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
10 ครั้ง