ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ งานจ้างบริการตรวจสอบหลักฐานด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Dip Chip) เพื่อใช้ในขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนกับผู้ใช้ออนไลน์ (Electronic Know Your Customer หรือ e-KYC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0147)


16 May 66
23
1

DGA-66-0147 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P66050013917
งบประมาณ 810,000.00 บาท
8 ครั้ง