ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 งานจ้างบำรุงรักษา (MA) ซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบ Backup สำหรับบริการ DG-Link ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/66/0144)


1 May 66
48
1

DGA-66-0144 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P66040029628
งบประมาณ 4,999,998.00 บาท
24 ครั้ง