ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (DGA/66/0121)


16 Mar 66
12
1

DGA-66-0121 ประกาศเผยแพร่แผน

เลขที่โครงการ P66030017688
งบประมาณ 500,000.00 บาท
1 ครั้ง