ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ งานจ้างดำเนินการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0137)


12 Apr 66
22
1

DGA-66-0137 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P66040010479
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
5 ครั้ง