ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจ้างพัฒนาระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0136)


11 Apr 66
17
1

DGA-66-0136 ประกาศเผยแพร่แผน

เลขที่โครงการ DGA/66/0136
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
7 ครั้ง