ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ “งานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับบริการ DG-CLOUD ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0127) โดยวิธีคัดเลือก


20 Mar 66
35
1

DGA-66-0127 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P66030020114
งบประมาณ 13,500,000.00 บาท
14 ครั้ง