ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบและรายงานช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการและ แอปพลิเคชัน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0115)


13 Mar 66
25
1

DGA-66-0115 ประกาศเผยแพร่แผน

เลขที่โครงการ DGA/66/0115
งบประมาณ 6,500,000.00 บาท
9 ครั้ง