ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ งานจ้างบริการพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์สำรองข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0123)


14 Mar 66
15
1

DGA-66-0123 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P66030016466
งบประมาณ 1,600,000.00 บาท
5 ครั้ง