ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ งานจัดจ้างบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ศรีราชา ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0122)


14 Mar 66
13
1

DGA-66-0122 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P66030016243
งบประมาณ 500,000.00 บาท
1 ครั้ง