ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับผู้บริหารและนักพัฒนาระบบของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0100)


9 Feb 66
39
1

DGA-66-0100 ประกาศเผยแพร่แผน

เลขที่โครงการ DGA/66/0100
งบประมาณ 600,000.00 บาท
14 ครั้ง