ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สำหรับหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 12 (e-GEP#12) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0088)


30 Jan 66
33
1

DGA-66-0088 ประกาศเผยแพร่แผน

เลขที่โครงการ P66010030464
งบประมาณ 3,320,000.00 บาท
20 ครั้ง