ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (DGA/66/0083X


13 Jan 66
52
1

DGA-66-0083 ประกาศเผยแพร่แผน_Signed

เลขที่โครงการ P66010009891
งบประมาณ 4,700,000.00 บาท
24 ครั้ง