ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดจ้างดำเนินงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๕ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0078)


21 ธ.ค. 65
40
1