ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดจ้างโครงการจัดกิจกรรม International Open Data Day 2023 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0075)


19 ธ.ค. 65
32
1