ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดจ้างโครงการจัดกิจกรรม International Open Data Day 2023 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0075)


19 Dec 65
108
1