ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0077)


15 Dec 65
42
1

DGA-66-0077 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P65120017227
งบประมาณ 9,930,000.00 บาท
10 ครั้ง