ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างดำเนินงานศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0070)


13 ธ.ค. 65
23
1

DGA-66-0070 ประกาศแผน Signed (2)

เลขที่โครงการ P65120010243
งบประมาณ 20,000,000.00 บาท
4 ครั้ง