ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์ข้อมูล (DATA CENTER) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0061)


24 Nov 65
26
1

DGA-66-0061 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P65110044580
งบประมาณ 5,500,000.00 บาท
6 ครั้ง