ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ระบบบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0052)


31 ต.ค. 65
6
1

DGA-66-0052 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ P65100075254
งบประมาณ 3,500,000.00 บาท
4 ครั้ง