ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 งานจ้างบริการวงจรสื่อสารและระบบประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


11 ก.ย. 65
40
1

DGA-66-0027 ประกาศเผนแพร่แผน

เลขที่โครงการ DGA/66/0027
งบประมาณ 5,878,152.00 บาท
17 ครั้ง