ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


31 Aug 65
50
1

DGA-65-0230 ประกาศเผยแพร่แผน

เลขที่โครงการ DGA/65/0230
งบประมาณ 850,000.00 บาท
19 ครั้ง