ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านเอกสาร การนำเสนอ และบริหารจัดการแบบรายปี โดยวิธีคัดเลือก (DGA/65/0207)


26 Jul 65
47
1

DGA-65-0207 ประกาศแผน

งบประมาณ 5,500,000.00 บาท
11 ครั้ง