ประกาศเผยแพร่แผนงานโครงการจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์การใช้งาน Microsoft SPLA Licenses สำหรับให้บริการ DG-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0193)


29 Jun 65
33
1

DGA-65-0193 ประกาศแผน

งบประมาณ 700,000.00 บาท
7 ครั้ง