ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์และราชอาณาจักรเดนมาร์ก สำหรับหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 7 (e-GCEO#7) และ รุ่นที่ 8 (e-GCEO#8) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/65/0184)


13 Jun 65
24


1

DGA-65-0184 ประกาศเผยแพร่แผน

เลขที่โครงการ P65060010508
งบประมาณ 8,984,000.00 บาท
8 ครั้ง