ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ เครือรัฐออสเตรเลีย สำหรับหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ ๒ (DTP-2) และรุ่นที่ ๓ (DTP-3) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0185)


13 Jun 65
30
1

DGA-65-0185 ประกาศแผน

งบประมาณ 4,965,000.00 บาท
8 ครั้ง