ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น ๑๙ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0167) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


17 พ.ค. 65
15
1

DGA-65-0167 ประกาศแผน

งบประมาณ 4,500,000.00 บาท
14 ครั้ง