ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างบริการพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


7 Apr 65
32
1

DGA-65-0149 ประกาศเผยแพร่แผนฯ

งบประมาณ 7,000,000.00 บาท
21 ครั้ง