ประกาศเผยแพร่แผนงานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 184 เครื่อง ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0144)


28 มี.ค. 65
12
1

DGA-65-0144 ประกาศแผน

งบประมาณ 295,320.00 บาท
12 ครั้ง