ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดจ้างบริการสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Digital Government Secure Link (DG-Link) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0139)


28 Mar 65
32
1

DGA-65-0139 ประกาศแผน

งบประมาณ 34,308,000.00 บาท
7 ครั้ง