ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานจ้างบริการประชุมทางไกลออนไลน์ (GIN CONFERENCE) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ระยะเวลา 3 เดือน) (DGA/65/0125)


10 Mar 65
26
1

DGA-65-0125 ประกาศเผยแพร่แผน

เลขที่โครงการ P65030009536
งบประมาณ 2,550,000.00 บาท
12 ครั้ง