ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับบริการ DG-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0122)


7 Mar 65
25
1

DGA-65-0122 ประกาศเผยแพร่แผน

เลขที่โครงการ DGA/65/0122
งบประมาณ 18,900,000.00 บาท
17 ครั้ง