ประกาศเผยแพร่แผนงานขนย้ายอุปกรณ์ระบบคลาวด์ของ สพร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0105)


31 Jan 65
30
1

DGA-65-0105 ประกาศแผน

เลขที่โครงการ 65027009781
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
10 ครั้ง