ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0091)


4 Jan 65
36
1

DGA-65-0091 ประกาศเผยแพร่แผน

เลขที่โครงการ P64120035053
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
11 ครั้ง