ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 งานซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมจัดการแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มแบบอัตโนมัติสำหรับศูนย์บริการให้ข้อมูลเปิดเผยภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/65/0085)


23 Dec 64
105
1

DGA-65-0085 ประกาศแผนการจัดซื้อ

เลขที่โครงการ P64120022210
งบประมาณ 2,850,000.00 บาท
20 ครั้ง